Skip navigation

Algemeen beeld sectoren in 2014 en 2015

In 2014 zal er een duidelijk afzetherstel te zien zijn voor het MKB in de marktsector met circa 1,25%. Het aantrekken van de handel met andere Europese landen is hiervoor een belangrijke reden. Bovendien zijn consumenten optimistischer geworden. Het aantrekken van de woningbouw draagt belangrijk bij aan het consumentenoptimisme. Bovendien zien bedrijven het afzetperspectief toenemen, wat bedrijven ertoe aanzet hun investeringen te vergroten.
In 2014 zal het sterkste herstel plaatsvinden in de meer internationaal georiënteerde sectoren zoals de industrie en groothandel. De binnenlands georiënteerde sectoren zullen slechts fractioneel groeien. Alleen de detailhandel zal nog iets krimpen.

Het zijn vooral de iets grotere bedrijven die de sterkste afzetgroei kunnen realiseren. Dit komt omdat grotere bedrijven veelal een sterkere internationale oriëntatie hebben en daardoor sterker kunnen profiteren van de groei van de buitenlandse afzet. Ook de aantrekkende groei van de investeringen (o.a. machines) zullen vooral voor de grotere bedrijven leiden tot een extra groei van de afzet.

Ga naar Sectorprognoses 2014 en 2015 voor meer informatie.

Links referenced
Sectorprognoses 2014 en 2015
http://www.ondernemerschap.nl/index.cfm/1,113,0,0,html/Sector

Locatie http://www.ondernemerschap.nl/index.cfm/1,1,0,0,html

Nieuws

10 apr. 2014 -

Bedrijven die vernieuwend zijn en daarbij een ambitieuze groeidoelstelling hebben, zogenaamde ‘challengers’, presteren beter en werken het beste samen met andere bedrijven. Ze zijn de topbedrijven onder de topsectorbedrijven. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia onder bijna tweeduizend Nederlandse topsectorbedrijven. Van deze groep bedrijven valt ruim 11% binnen de categorie challengers.Uit de studie blijkt dat challengers relatief het best presteren qua export- en omzetontwikkeling. Qua samenwerking scoren challengers op alle fronten het best, gevolgd door de innovatieve bedrijven die geen challenger zijn.

» Lees verder

08 apr. 2014 -

De agrarische sector blijkt voor de bescherming van intellectuele eigendommen vooral gebruik te maken van kwekersrechten. Het gaat jaarlijks om circa 1.400 aanvragen. Ook merkaanvragen (circa 500 per jaar) worden veel gedaan. Naast kwekersrechten en merken zijn ook octrooien en modellen enkele beschermingsvormen van het intellectuele eigendom die door de agrarische sector worden gebruikt. De mate waarin deze verschillende beschermingsvormen worden ingezet heeft Panteia nu in beeld gebracht.

» Lees verder

03 apr. 2014 -

Uit onderzoek van Panteia blijkt dat 36% van de zelfstandigen zonder personeel in het bezit is van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov). De belangrijkste reden om af te zien van een aov is dat de premies te hoog zijn. Ten opzichte van begin 2013 is de huidige verzekeringsgraad vrijwel gelijk gebleven. Zelfstandigen in de maaksectoren (landbouw, industrie en bouw) hebben relatief vaker een aov. 
 

» Lees verder

Kwartaalprognoses

Hier kunt u het conjunctuurbeeld van het 1e kwartaal 2011 t/m 3e kwartaal 2014 bekijken.

Quick Service

Snel antwoord op onderzoeksvragen met onze Quick Service.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

DARE

Lees hier over het samenwerkingsverband met de Dutch Academy of Research in Entrepreneurship (DARE).